Solrød

Vil du og din virksomhed gerne være med til at støtte op om det lokale foreningsliv og samtidig støtte op omkring det lokale butiks- og erhvervsliv? Som Køblokalt.nu partner støtter din virksomhed op omkring det lokale foreningsliv med et tilsagn om et toårigt sponsorat på kr. 2020 pr. år. Som Køblokalt.nu partner vil du og din virksomhed blive en del af et koncept, der har til formål at skabe fokus på at Købe lokalt. Den lokale forening der er Køblokalt.nu ambassadør vil visuelt påtrykke “Køblokalt.nu – Din By” logoet på al fremtidig indkøbt beklædning, samt have en ny “Køblokalt.nu” fane/side på klubbens hjemmeside. På denne side, vil din virksomheds logo, med link til din hjemmeside figurere og derved vil den lokale forening og den lokale partner have sammen fælles formål, nemlig at skabe fokus på at vi alle husker at købe lokalt. Din virksomheds logo, samt link til din virksomheds website, vil blive lagt op under “Din By”. Herudover vil du som “Køblokalt.nu – Din By” partner, have muligheden for at benytte konceptets logo på din virksomheds hjemmeside, samt på sociale medier i den periode I er partnere.

Kontakt kontoret, såfremt du og din virksomhed er interesseret at blive en del af Køblokalt.nu konceptet.